Kontakt

För beställning av vaccin
Telefon: 0771-51 51 00
Fax: 0771-51 51 01
E-post: order@msdvaccinservice.se

För medicinska frågor
Tel: 08-578 135 00
E-post: medicinskinfo@merck.com
Mån-fre 08:00-16:30

Biverkningsrapportering
Tel: 08-578 135 00
E-post: pv.sweden@merck.com

För ärenden kring persondata (GDPR)
Epost: dpo.sweden@merck.com

Kontaktuppgifter
Postadress:
MSD AB

PO Box 45192
104 30 Stockholm

Besöksaddress: Gävlegatan 22, Stockholm
Telefonnummer: 08-578 135 00 (växel)

Faxnummer: 08-754 88 40

Karta (Google Maps)

MSD Vaccinservice innehåller material riktat till personer som arbetar inom vården. Arbetar du inom vården?