Kontakt

För beställning av vaccin
Telefon: 0771-51 51 00
E-post: order@msdvaccinservice.se

För medicinska frågor
Tel: 08-578 135 00
E-post: medicinskinfo@merck.com

Biverkningsrapportering
Tel: 08-578 135 00
E-post: pv.sweden@merck.com

För ärenden kring persondata (GDPR)
Epost: dpo.sweden@merck.com

Kontaktuppgifter
Postadress:
MSD AB
PO Box 45192
104 30 Stockholm

Besöksaddress: Gävlegatan 22, Stockholm
Telefonnummer: 08-578 135 00 (växel)

Karta (Google Maps)