1Beställ
2Leveransuppgifter
3Bekräftelse

Beställning

Material Antal Beställ

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Vaxneuvance)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för Vaxneuvance.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort för Vaxneuvance. Storlek A7.


Varunr: 773532

Ladda ner PDF

SE-PVC-00016 03/22

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Vaxneuvance, barn)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för Vaxneuvance (barn).

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort för Vaxneuvance (barn). Storlek A7.


Varunr: 773824

Ladda ner PDF

SE-PVC-00035 08/23

Broschyr

Patientbroschyr Vaxneuvance

Information om Vaxneuvance till personer som ska eller har vaccinerats.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 773823

Ladda ner PDF

SE-PVC-00034 07/2023

Broschyr

Patientbroschyr RotaTeq

Information om RotaTeq till föräldrar som ska eller har vaccinerat sitt barn.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 773821

Ladda ner PDF

SE-ROT-00009 08/23

Broschyr

Informationskort RotaTeq

Information om RotaTeq till hälso- och sjukvårdspersonal.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774051

Ladda ner PDF

SE-ROT-00011 09/23

Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis Gardasil 9

Vaccinationsbevis att lämna efter utförd vaccinering. Innehåller information om Gardasil 9 och eventuella biverkningar.

Vaccinationsbevis

Beställningsinfo
Format A5, beställs blockvis där ett block innehåller 50 vaccinationsbevis


Varunr: 827624

Ladda ner PDF

SE-GSL-00033 09/20

Broschyr

Patientbroschyr Gardasil 9

Information om Gardasil 9 till personer som ska eller har vaccinerats.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 827626

Ladda ner PDF

SE-NON-00215 11/2022

Broschyr

Broschyr HPV-infektion: riskgrupper

Information om HPV avsedd till individer med ökad risk för HPV-associerad sjukdom och som ska eller har vaccinerats. Det inkluderar information till individer som löper ökad risk för HPV-infektion såsom män som har sex med män och personer som lever med hiv.

Broschyr

Beställningsinfo
4-sidig broschyr, A5 blad. Beställs styckvis.


Varunr: 774077

Ladda ner PDF

SE-GSL-00334 12/23

Broschyr

Broschyr HPV-infektion: kvinnor

Information om HPV avsedd till kvinnor som ska eller har vaccinerats. Det inkluderar information till individer som löper ökad risk för HPV-infektion såsom kvinnor som genomgår konisering och kvinnor som lever med hiv.

Broschyr

Beställningsinfo
4-sidig broschyr, A5 blad. Beställs styckvis.


Varunr: 774129

Ladda ner PDF

SE-GSL-00336 01/2024

Prata med killar

Broschyr HPV-infektion: unga män

Information om HPV avsedd till killar och unga män som ska eller har vaccinerats.

Prata med killar

Beställningsinfo
4-sidig broschyr, A5 blad. Beställs styckvis.


Varunr: 774172

Ladda ner PDF

SE-GSL-00339 03/2024

Prata med killar

Lathund – Varför vaccinera killar och unga män mot HPV?

Lathund med sex argument om varför vaccinera killar och unga män mot HPV för att stödja dina samtal om HPV

Prata med killar

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774259

Ladda ner PDF

SE-GSL-00350 04/2024

Prata med killar

Skydda dig mot HPV

Förenklad information om HPV avsedd till unga män och killar

Prata med killar

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774260

Ladda ner PDF

SE-GSL-00350 04/2024

Informationsblad

Vanliga funderingar kring vattkoppor

Faktablad om vattkoppor. Information om vattkoppor avsedd för föräldrar/vårdnadshavare.

Informationsblad

Beställningsinfo
A4-blad. Beställs styckvis.


Varunr: 780863

Ladda ner PDF

SE-NON-00533 06/21

Informationsblad

HPV drabbar både pojkar och flickor

Faktablad om humant papillomvirus (HPV). Information om HPV avsedd för hälso-/sjukvårdspersonal.

Informationsblad

Beställningsinfo
4-sidig broschyr, A5 blad. Beställs styckvis.


Varunr: 773980

Ladda ner PDF

SE-GSL-00293 09/23

Informationsblad

HPV är inte en åldersspecifik infektion

Faktablad om humant papillomvirus (HPV) hos vuxna kvinnor. Information om HPV avsedd för hälso-/sjukvårdspersonal.

Informationsblad

Beställningsinfo
4-sidig broschyr, A5 blad. Beställs styckvis.


Varunr: 773981

Ladda ner PDF

SE-GSL-00296 09/23

Informationsblad

Faktablad om vattkoppor för hälso- och sjukvårdspersonal

Information om vattkoppor: sjukdom, smitta, samhällspåverkan och kostnader. Avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Informationsblad

Beställningsinfo
A5-blad. Beställs styckvis.


Varunr: 774261

Ladda ner PDF

SE-VVX-00204

Broschyr

Prickboken - Föräldrarinformation vattkoppor och andra hudprickar

Folder om vattkoppor. Information om vattkoppor avsedd för föräldrar/vårdnadshavare.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 773591

Ladda ner PDF

SE-VVX-00098 06/22

Broschyr

Föräldrainformation Vattkoppor, vikt A4 folder

Folder om vattkoppor. Information om vattkoppor avsedd för föräldrar/vårdnadshavare.

Broschyr

Beställningsinfo
Vikt A4-folder. Beställs styckvis.


Varunr: 780875

Ladda ner PDF

SE-NON-00534 06/21

Broschyr

Patientbroschyr Varivax

Information om Varivax till personer som ska eller har vaccinerats. Broschyr.

Broschyr

Beställningsinfo
A5-broschyr, beställs styckvis


Varunr: 773711

Ladda ner PDF

SE-VVX-00116 12/22

Broschyr

Patientinformation Pneumokocker – Är du i riskzonen? – Svenska

Information om sjukdomen och riskerna, även vad man kan göra för att skydda sig

Broschyr

Beställningsinfo
Broschyr, beställs styckvis


Varunr: 828789

Ladda ner PDF

SE-PNX-00159 11/23

Broschyr

Patientinformation Pneumokocker – Är du i riskzonen? – Somaliska

Information om sjukdomen och riskerna, även vad man kan göra för att skydda sig

Broschyr

Beställningsinfo
Broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774092

Ladda ner PDF

SE-PNX-00177

Broschyr

Patientinformation Pneumokocker – Är du i riskzonen? – Turkiska

Information om sjukdomen och riskerna, även vad man kan göra för att skydda sig

Broschyr

Beställningsinfo
Broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774093

Ladda ner PDF

SE-PNX-00178

Broschyr

Patientinformation Pneumokocker – Är du i riskzonen? – Urdu

Information om sjukdomen och riskerna, även vad man kan göra för att skydda sig

Broschyr

Beställningsinfo
Broschyr, beställs styckvis


Varunr: 774094

Ladda ner PDF

SE-PNX-00179

Broschyr

MPR Föräldrainfo & vaccinationstillstånd

Föräldrainformation och godkännande inför vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Foldern informerar om sjukdomarna, varför man vaccinerar och de vanligaste biverkningarna. I foldern finns utrymme för målsman att ge sitt tillstånd för vaccination.

Broschyr

Beställningsinfo
Tryckt broschyr, beställs styckvis, 4-sidig folder i formatet A5


Varunr: 826951

Ladda ner PDF

SE-MMR-00013 mars 2021

Vaccinationsbevis

Vaccinationsbekräftelse M-M-RvaxPro

Information till föräldrar efter vaccination med M-M-RvaxPro. På framsidan fyller skolsköterskan i uppgifter om vaccination och bladet ger även kortfattad information om varför man vaccinerar, de vanligaste biverkningarna och svar på några frågor.

Vaccinationsbevis

Beställningsinfo
Format 120x165 mm, beställs blockvis där ett block innehåller 50 vaccinationsbekräftelser.


Varunr: 826957

Ladda ner PDF

SE-MMR-00023 05/23

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Gardasil 9)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för Gardasil 9.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort. Visitkortsstorlek.


Varunr: 776566

Ladda ner PDF

SE-GSL-00030 02/21

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (M-M-RvaxPro)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för M-M-RvaxPro.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort. Visitkortsstorlek.


Varunr: 785197

Ladda ner PDF

SE-MMR-00027 08/23

Vaccinationskort

Häfte – Vaccinationskort (Varivax)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för Varivax.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort. Storlek A7.


Varunr: 780547

Ladda ner PDF

SE-VVX-00003 01/22

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Pneumovax)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för Pneumovax.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort. Visitkortsstorlek.


Varunr: 776390

Ladda ner PDF

SE-PNX-00008 04/20

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Zostavax)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort för Zostavax. Storlek A7.


Varunr: 789840

Ladda ner PDF

SE-CIN-00004 02/22

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Vaqta)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häftet innehåller vaccinationskort för Vaqta.


Varunr: 789802

Ladda ner PDF

SE-VAQ-00002 04/20

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (Hbvaxpro)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häftet innehåller vaccinationskort för Hbvaxpro.


Varunr: 789803

Ladda ner PDF

SE-HBD-00002 04/20

Vaccinationskort

Häfte – vaccinationskort (RotaTeq)

Vaccinationskort att ge till patienter i samband med vaccination. Häftet innehåller vaccinationskort för RotaTeq.

Vaccinationskort

Beställningsinfo
Häfte. Varje häfte innehåller 20 st vaccinationskort för RotaTeq. Storlek A7.


Varunr: 773819

Ladda ner PDF

SE-ROT-00006 08/23

Studievägledning

Studievägledning för Elevhälsan om HPV

HPV-information och utbildning för åk 5

Studievägledning

Beställningsinfo
Målet med denna studievägledning är att tillhandahålla ett material som gör att det blir lättare för Elevhälsan att förklara för barnen som ska erbjudas vaccination vad det innebär att vaccineras mot HPV. Finns också tillgängligt via webbplatsen vaccinutbildning.se


Varunr: 778251

Ladda ner PDF

SE-GSL-00040 05/21

-- --

Studievägledning

Study Guide for School Healthcare on HPV

Information and education on HPV for grade 5

Studievägledning

Beställningsinfo
The aim with this study guide is to provide a material that makes it easier for the school nurses to explain for the children that are being offered vaccination what it means to get vaccinated against HPV. Also available on the website vaccinutbildning.se/en/


Varunr: 778262

Ladda ner PDF

SE-GSL-00042 05/21

-- --

Affisch

Affisch Vattkoppor – Undvik onödigt lidande

Affisch till väntrummet eller liknande med kort information om vattkoppor.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 776161

SE-NON-00313 10/20

Affisch

Affisch Vattkoppor – Visste du?

Affisch till väntrummet eller liknande med kort information om vattkoppor.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 780852

SE-NON-00532 06/21

Affisch

Pneumokockaffisch för info. till patienter – utan prisinformation – variant 1

Affisch till väntrummet eller liknande med Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot pneumokocker av riskgrupper. Utan information om pris för vaccination till regioner som inte erbjuder gratis vaccination till alla 65+. Tillgänglig för beställning i alla regioner.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 774069

SE-PNX-00156 10/2023

Affisch

Pneumokockaffisch för info. till patienter – utan prisinformation – variant 2

Affisch till väntrummet eller liknande med Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot pneumokocker av riskgrupper. Utan information om pris för vaccination till regioner som inte erbjuder gratis vaccination till alla 65+. Tillgänglig för beställning i alla regioner.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 774072

SE-PNX-00156 10/2023

Affisch

Pneumokockaffisch för info. till patienter – kostnadsfri vaccination – variant 1

Obs detta material är inte tillgängligt för beställning i region Dalarna, Västra Götaland och Västernorrland. Affisch till väntrummet eller liknande med Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot pneumokocker av riskgrupper. Information om kostnadsfri vaccination till regioner som erbjuder gratis vaccination till alla 65+ och riskgrupper.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 774073

SE-PNX-00157 10/2023

Affisch

Pneumokockaffisch för info. till patienter – kostnadsfri vaccination – variant 2

Obs detta material är inte tillgängligt för beställning i region Dalarna, Västra Götaland och Västernorrland. Affisch till väntrummet eller liknande med Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot pneumokocker av riskgrupper. Information om kostnadsfri vaccination till regioner som erbjuder gratis vaccination till alla 65+ och riskgrupper.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 774074

SE-PNX-00157 10/2023

Affisch

Affisch HPV – Det är värt det. Så värt

Affisch till väntrummet eller liknande med kort information om HPV. Bild med unga vuxna.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 773570

SE-GSL-00172 05/22

Affisch

Affisch HPV – Har din äldre son samma skydd?

Affisch till väntrummet eller liknande med kort information om HPV. Bild med tonårspojke. Målgrupp: föräldrar/vårdnadshavare.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 781392

SE-GSL-00136 11/21

Affisch

Affisch HPV – 4 av 5 drabbas av HPV

Affisch till väntrummet eller liknande med kort information om HPV. Bild med män.

Affisch

Beställningsinfo
Format 50x70, beställs styckvis


Varunr: 773589

SE-GSL-00179 05/22

Leveransuppgifter

Kundnummer
Kundnamn
Namn på beställare
E-postadress
Mobilnummer för kontakt och SMS-avisering
Leveransadress
Referensnummer
Övrig information
 
Obligatorisk uppgift
 

Viktig information innan du skickar din beställning

  • OBS! Kontrollera alltid antalet utifrån förpackningens storlek.
  • En bekräftelse på beställningen skickas till den e-postadress ni angett ovan.
  • Materialbeställningar skickas ut helgfri fredag.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss på 0771-51 51 00 och order@msdvaccinservice.se.

Tack för din beställning!

Din beställning är nu mottagen och kommer att behandlas. En bekräftelse har skickats till din e-post.

Varukorg

Varukorgen är tom
lightbox image
Stäng (x)