HPV-vaccinet som ger direkt skydd mot 9 HPV-typer1*

Läs mer på Fass
1Gardasil 9 SPC, juli 2018

Vi utvecklar vacciner för livet

MSD leder utvecklingen till en hälsosammare framtid med produkter som förbättrar människors och samhällens välbefinnande över hela världen. Vi är kända för vår innovationskraft, expertis, etik och engagemang att skydda såväl barns som vuxnas liv. Varje barn, kvinna och man förtjänar att få skydd mot sjukdomar som går att förebygga med vaccin.
Målsättningen med MSD Vaccinservice är att göra det både enklare och bättre för dig som beställer våra vacciner. Beställ enkelt vaccin via telefon, fax, mail eller på webben. Du väljer själv det sätt som passar dig.

Bli kund

Bli kund hos MSD Vaccinservice för att beställa vaccin. Ansök direkt här på webbplatsen.

Aktuellt

Lär dig mer om bältros.bältros-vaccin.se hittar du svar på vanliga frågor om bältros. Välkommen!

Viktig information om Folkhälsomyndighetens uppföljning av HPV-vaccinationer. Fr.o.m 2015-06-01 hänvisar vi direkt till registrering i Svevac.

*Utvald säkerhetstext

Gardasil 9 är ett adjuvansinnehållande icke-infektiöst, rekombinant, 9-valent vaccin mot humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 som är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer.

▼ Läkemedlet är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

Gardasil 9, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, EF.

Kontraindikationer: överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Individer som visat överkänslighet vid tidigare administrering av Gardasil 9 eller Gardasil/Silgard bör inte få Gardasil 9. Vaccination ska uppskjutas tills graviditeten är avslutad. Administrering av Gardasil bör senareläggas hos individer med akut svår febersjukdom. Lindrig infektion såsom mild övre luftvägsinfektion eller lindrig feber, utgör däremot inte en kontraindikation för immunisering.

Datum för översyn av produktresumé 01/2019

För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se